¿Qui no ha vist alguna vegada al frare que amb el seu punter i la seva caputxa prediu el temps que farà ? Conegut com el "frare del temps" , el frare higrometre es probablement el meteoroleg mès famos i antic del mon, Es tracta d'un higrometre que mesura la humitat i que es basa en un mecanisme de fi­sica de finals del segle XIX. Aquest mecanisme es capaç de registrar totes les variacions i dilatacions, transmetent aquesta informació a traves del punter i la caputxa que porta el frare. En funció de la humitat, el frare indica si el temps serà sec, revoltat, amb vent, bo, insegur, plujos, humit o amb pluja.
radar

Observador Delfi Farrès Vallés

Servei meteorologic de catalunya (XOM)

Modalitat de vigilancia meteorologica V076